میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ و هر آنچه درمورد آن باید بدانیم

میکرونیدلینگ میکرونیدلینگ چیست و چه تاثیری روی پوست دارد؟ دوره میکرونیدلینگ واقعی بدون محلول و برند و فقط با یک قلم ساده تاتو طبق ژورنال های معتبر پوست که یک روش نوین در سال ۲۰۱۹ میباشد . این  روش ابتدا در  کشور فرانسه  و توسط یک ایرانی پایه  گذاری شده ادامه مطلب…

error: Content is protected !!