سمینار و ورکشاپ

سمینار و ورکشاپ تخصصی برندسازی در سالن های آرایشی

سمینار و ورکشاپ آموزش آرایشگری و نحوه برند سازی در سالن های آرایشی آکادمی تخصصی زیبایی تیراژه بیوتی برگزارکننده سمینارهای تخصصی برندسازی در سالن های آرایشی و ورکشاپ های آموزش آرایشگری در اروپا این مجموعه با همکاری جناب آقای دکتر محمدرضا نمازی، هرساله اقدام به برگزاری سمینار تخصصی در زمینه ادامه مطلب…

error: Content is protected !!