مدرک QAL

مدرک QAL چیست و چرا اعتبار بین المللی ندارد؟

مدرک QAL چیست و چرا اعتبار بین المللی ندارد؟ در این مقاله سعی داریم نگاهی به مدارک فیک در ایران انداخته و تبعات داشتن این مدارک را در خارج از ایران بررسی کنیم اهداف این مقاله اطلاع رسانی در مورد مدارک غیر معتبر جلوگیری از تبعات دریافت این مدارک در ادامه مطلب…

آموزش رنگ و مش

آموزش رنگ و مش در ترکیه و دریافت مدرک معتبر بین المللی

 آموزش رنگ و مش و چگونگی شرکت در این دوره ها میخواهید دوره آموزشی خود را بصورت اصولی و در یک مرکز معتبر بین المللی به همراه مدرک بین المللی بگذرانید؟ شرکت در این دوره ها بسیار آسان است اگر : علاقمند باشید مدرک بین المللی معتبر برای شما اهمیت ادامه مطلب…

error: Content is protected !!